Saavuta tasapaino kanssani kokonaisvaltaisesti !

Kiinalainen lääketiede ja tehokkaimmat tunteiden vapautusmetodit

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI

Tmi Matti Rautajoki / MR BetterLife verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Tmi Matti Rautajoki/ MR BetterLife
Osoite: Hatanpäänvaltatie 34 d, 33100 Tampere

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
MR BetterLife verkkopalveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva EFT itsehoitovideovalmennus verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
– Henkilötiedot
– Yhteystiedot
– Käyttötiedot
– Muut Käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, MR BetterLifen omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Matti Rautajoki, Tmi Matti Rautajoki/MR BetterLifen, Hatanpäänvaltatie 34 d, 33100 Tampere

MR BETTERLIFEN YLEISET OSALLISTUMIS- JA KILPAILUSÄÄNNÖT JA -EHDOT

Pääsy kaikkiin MR BetterLifen kilpailuihin edellyttää osallistujan noudattavan yhteisiä pelisääntöjä.
Hyvinvoinnin Vallankumouksen tarjoamia tuotepalkintoja ei voi vaihtaa esimerkiksi rahaksi tai toiseen palkintoon.
Kaikki palkinnot mainitaan erikseen kilpailun yhteydessä ja ne toimitetaan voittajille sellaisenaan, kuten palkintokuvauksessa on ilmoitettu.
MR BetterLife toimittaa kaikki tuote- ja tavarapalkinnot Suomen Postin kautta tai sähköisesti, ellei toisin ilmoiteta.
Mikäli voittajaa ei tavoiteta esimerkiksi puutteellisten yhteystietojen perusteella, palautuu palkinto uudelleen jaettavaksi.
MR BetterLife maksaa kaikista raha- ja tuotepalkinnoista palkintoverot, ellei toisin ilmoiteta.
Mikäli kilpailuun osallistuminen edellyttää 18 vuoden ikää, siitä ilmoitetaan erikseen. Esimerkkinä voi olla vaikka VIP-kutsu paikkaan, joka toimii samalla anniskelualueena. MR BetterLife:lla on lupa käyttää voittajan nimeä esimerkiksi kilpailun jälkimarkkinoinnissa.
MR BetterLife kertoo voitosta voittajalle henkilökohtaisesti sähköpostin välityksellä.
MR BetterLifen verkkosivuilla olevaan kilpailuun voi osallistua useaan otteeseen. Mikäli kilpailun luonne ei vaadi tietoa, pelkästään yhteystietojen jättämisen, huomioidaan kilpailijalta vain yksi osallistuminen arvontaan. Myös helpoissa kyllä/ei -tyylisissä kilpailuissa noudatetaan samaa periaatetta. Poikkeuksista ilmoitetaan aina erikseen.
MR BetterLifenei vastaa siitä, jos lähetetty palkinto katoaa matkalla voittajalle, ellei erikseen sovita.
Kilpailuun osallistuneiden tulee aina käyttää omaa nimeään. Mikäli joku esiintyy toisella nimellä, voi hän menettää palkinnon.
MR BetterLife ei vastaa, mikäli voitetut liput konserttiin, matkalle tai vaikka urheilutapahtumaan peruuntuu MR BetterLifesta riippumattoista syistä. Lippuja ei voi lunastaa takaisin rahaksi, koska kyseessä on yleensä ns. ilmaisliput.
MR BetterLife pitää oikeuden muuttaa kilpailuiden sääntöjä kaikkina ajankohtina.
MR BetterLife noudattaa kaikissa kilpailuissa Suomen valtion lakia, mm. arpajaislakia.