Tutkimustuloksia EFT:stä

Millaisia tuloksia EFT-hoidosta on saatu tutkimuksissa?

Katso kuinka EFT toimii monella osa-alueella

millaisia tuloksia EFT-hoidosta on saanut tutkimuksissa ja käytännössä?

 

EFT-hoitoa (Emotional Freedom Techniques) on tehty ympäri maailmaa merkittävin tuloksin jo 80-luvulta asti ja tekniikka on levinnyt laajasti. EFT-terapeutteja on maailmalla jo tuhansia ja menetelmää käytetään jopa monissa sairaaloissa muun hoidon tuken.

Suomessa menetelmä on vielä melko tuntematon. Saat melko hyvän käsityksen hoidosta kun katsot tekniikan kehittäjän Gary Graigin kansainvälisen 7 min. kestoisen esittelyvideon.

 

Alta löydät muutamia suomennettuja esimerkkejä tutkimustuloksista ja kokemuksista:

1. EFT:n vaikutus solutasolle asti, testattu verestä
2. EFT:n vaikutus yleiseen ahdistukseen verrattuna perinteiseen psykoterapiaan
3. EFT:n vaikutus pelkoihin
4. EFT:n vaikutus autokolarin jälkeiseen post-traumaattiseen stressiin
5. Aivosähkö-kuvantamismenetelmällä tehty tutkimus EFT:n vaikutuksesta yleiseen ahdistukseen
6. EFT käytössä Britannian sairaaloissa
7. Kansainvälisesti nimekkäiden henkilöiden kokemuksia EFT:stä
8. Hyväntekeväisyysprojekti Ruandan kansanmurhasta henkiinjääneiden orpojen auttamiseksi EFT:llä
9. Tutkimus EFT-itsehoidon vaikutuksesta fibromyalgian aiheuttamiin vaivoihin
10. Tutkimus EFT:n vaikutusta opiskelumenestykseen
11. Tutkimus EFT:n vaikutuksesta ahdistukseen, masennukseen, stressiin ja kortisolitasoihin

 

1. EFT:N VAIKUTUS SOLUTASOLLE ASTI

Mikroskooppisissa testeissä tutkittiin EFT:n vaikutusta koehenkilöiden punaisiin verisoluihin, jotka olivat epäterveessä tilassa.

Testissä testattiin EFT-hoidon vaikutusta ennen ja jälkeen. Testeissä saatiin 5 minuutin EFT-hoidolla merkittävä muutos punaisten verisolujen tilaan, eli punaverisolujen tila muuttui normaaliksi, terveeksi verentilaksi.

 

2. LAAJA VERTAILUTUTKIMUS EFT-HOIDON TEHOSTA YLEISEEN AHDISTUKSEEN VERRATTUNA PERINTEISEEN PSYKOTERAPIAAN

Neljä vuotta kestäneessä, yleistä ahdistusta tutkineessa kaksoissokkotutkimuksessa EFT-hoidoista saatiin tulos, jonka mukaan hoidot olivat tilastollisesti merkittävästi perinteistä psykoterapian ja lääkityksen yhdistelmää tehokkaampia.

Tutkimus, joka tehtiin 29 000 koehenkilölle Argentiinassa ja Uruguayssa, osoitti että:

– 76 % EFT:llä hoidetuista koki tulleensa kokonaan autetuksi, ja 90 % hoidettavista koki saaneensa EFT:stä jossain määrin apua.
– Perinteisten menetelmien (kognitiivinen käyttäytymisterapia yhdistettynä lääkitykseen) vertailuryhmästä 51 % sai jotain apua ja 51 % koki tulleensa kokonaan autetuksi.
– EFT-hoitoja tarvittiin keskimäärin 3 istuntoa, vertailuryhmässä 15.
– EFT:llä hoidettu vaiva uusiutui huomattavasti harvemmin.
– EFT:stä ei todettu aiheutuvan sivuvaikutuksia.
(Todettiin, että perinteisin menetelmin hoituivat paremmin vain psykoosit, maanis-
depressiivinen mielialahäiriö, dementia, retardaatio ja krooninen väsymys.)

3. EFT:N VAIKUTUS PELKOIHIN

Vuonna 2003 Kanadassa, Okanaganin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että EFT:sta oli yhden hoitokerran jälkeen merkittävää apua pelkotiloissa.

Tutkijat totesivat, että EFT toimii, koska se saa aikaan samanlaisen vaikutuksen kuin kognitiivisessa terapiassa fobioihin ja pelkotiloihin käytettävä systemaattinen desensitaatio eli asteittainen totuttaminen. EFT on nopeampi ja toimii tavallisesti jo yhdellä hoitokerralla.

Tarkemmat tutkimustiedot: Wendy L. Waite and Mark D. Hodder, (2003) “Assessment of the Emotional Freedom Technique: An Alternative Treatment for Fear”, The Scientific Review of Mental Health Practice, Vol 2, No. 1, pp. 20-25.


4. AUTOKOLARIN JÄLKEINEN STRESSI JA EFT-HOIDON VAIKUTUS

Vuonna 2000 autokolarien uhreIlle tehdyissä tutkimuksissa todettiin autokolarin jälkeisen stressireaktion hoidossa merkittävää muutosta aivojen toiminnassa kahden EFT-hoitokerran jälkeen.

Post-traumaattiset stressioireet olivat merkittävästi vähentyneet kolme kuukautta sen jälkeen, kun koehenkilöt olivat saaneet 2 kertaa EFT-hoitoa ja opetusta itsehoitotekniikkaan.

Lisätietoja tutkimuksesta: Swingle, P., Pulos, L., & Swingle, M. (May, 2000). Effects of a meridian-based therapy, EFT, on symptoms of PTSD in auto accident victims. Paper presented at the annual meeting of the Association for Comprehensive Energy Psychology, Las Vegas, NV


5. EEG KUVANTAMISTUTKIMUS YLEISEN AHDISTUKSEN HOIDOSTA EFT:LLÄ

Yläpuolella kuva EEG-aivosähkökuvat EFT-hoitojen välillä.

1. Normaali aivojen tila, ei ahdistusta
2. EEG-kuva ahdistuneen koehenkilön aivoista ennen EFT hoitoa
3. Kuva 4 naputtelukierroksen jälkeen
4. Kuva 8 naputtelukierroksen jälkeen
5. Kuva 12 naputtelukierroksen jälkeen

Harvardin yliopistossa tehty tutkimus, jossa tutkittiin EFT-hoidon vaikutusta aivojen EEG-käyriin, osoittaa että yleisen ahdistuksen hoidossa tapahtuu aivoissa samantapaista muutosta mitä tutkimuksissa on havaittu kognitiivisen käyttämisterapian ja lääkityksen vaikutuksesta, mutta paljon nopeammin.

Kuvassa näkyy, miten alueet, jotka aktivoituvat kun koehenkilö tuntee pelkoa ja kipua, rauhoittuvat ja ahdistus lievittyy.

6. Iso-Britanniassa sijaitsevat sairaalat, jotka käyttävät EFT:tä tavanomaisen hoidon lisänä:

– Chesterfield Royal sairaala NHS (mielenterveyshoidot)

– Christien sairaala, Manchester (syöpähoidot/palliatiiviset hoidot)

– Forth Valleyn sairaala NHS (käyttäytymisterapia)

– Beechwoodin Syöpätukikeskus

– Lincolnin sairaala NHS

– Pembroke& Tavistockin sairaala NHS

– Lancashiren keskussairaala NHS (meneillään pilottitutkimus tupakoinnin lopettamisen tukihoitona). Myös Suomessa on EFT-hoitoa käytössä terveydenhuollossa pienessä mittakaavassa.

7. Kansainvälisten nimekkäiden henkilöiden kokemuksia EFT:stä:

“Olen käyttänyt EFT:tä vuosien ajan ja suosittelen sitä todella!” Joe Vitale, menestyskirjailija ja yksi Salaisuus-elokuvan tähdistä.

”EFT tulee taatusti olemaan yksi 2000-luvun tärkeimmistä parantamisen välineistä” Cheryl Richardson, mm. kirjojen Stand Up for Your Life, Take Time for Your Life ja Life Makeovers kirjoittaja, elämäntaidon valmentaja ja luennoitsija.

”EFT on valtavan tehokas tapa edistää kokonaisvaltaista terveyttä” Deepak Chopra, menestyskirjailija, lääketieteen tohtori, kirjoittanut yli 50 kirjaa terveydestä ja elämäntaidosta ja on yksi Chopra Center terveydenhoitokeskuksen perustajista.

”EFT:ssä on kiinnostavinta se, että se on niin kattava prosessi, se on kuin superoppimista. Ja superoppiminen kuin painaisi nauhoitusnappia alitajunnassa, joka on supernopea ja supertehokas ja kaikenkattava” Bruce Lipton, solubiologi, kirjojen The Biology of Belief ja The Honeymoon Effect kirjoittaja, kansainvälisesti tunnustettu luennoitsija joka yhdistää tieteen ja henkisyyden.

”Käytämme klinikallamme EFT:tä auttamaan potilaita voittamaan kielteiset tunteensa, jotka romuttavat heidän terveytensä, ja pääsemään eroon monenlaisista kivuista. Sitä käytetään meillä myös vähentämään erilaisia mielitekoja, jotka haittaavat terveellistä ruokavaliota ja myös tukemaan positiivisia tavoitteita, jotka tukevat optimaalista terveyttä ja hyvinvointia. EFT on yksi päämetodeistamme potilaittemme hoidossa” Tohtori Joseph Mercola, Natural Health Centerin johtaja, Chigaco, Illinois, USA.

 

8. Hyväntekeväisyysprojekti Ruandan kansanmurhasta henkiinjääneiden orpojen auttamiseksi EFT:llä

Projekti on nimeltään LIGHT (VALO) ja sen visiona on luoda ensimmäinen kansainvälinen nuorten eheytymis- ja liiketoiminnan kehittämiskeskus, joka käyttää mm. EFT:tä ja muita energiapsykologisia menetelmiä.

Vaikka Ruandan kansanmurhasta on jo 16 vuotta aikaa, trauma joka siitä aiheutui hengissä selvinneille orpolapsille, jotka nyt on ovat 16 – 25 vuoden ikäisiä, näkyy joka päivä heidän arjessaan. He taistelevat aivan perusasioitten tasolla, ruoka, suoja, perusturvallisuus. Ilman kansainvälistä apua nämä nuoret ihmiset olisivat joutuneet elämään jatkuvien postraumaattisen (PSTD) stressioireiden kanssa. Äärimmäisen köyhyyden, ruumiillisten vammojen, sairauksien, tuskallisten muistojen ja oman henkiinjäämisen aiheuttaman syyllisyyden, masennuksen, ahdistuksen ja pelon keskellä tulevaisuuden näkymät ovat lähes toivottomia.

Projektitiimi teki työtä kahden orporyhmän kanssa – näistä nuorista 500 asuu Ruandan köyhimmässä sisäoppilaitoksessa ja 40 – 100 asuvat perheissä, joiden pääasiallinen huoltaja on myös kansanmurhassa orvoksi jäänyt nuori, joka huolehtii 1 – 6 muusta. Käytimme erilaisia energiapsykologisia menetelmiä kuten EFT:tä auttaaksemme heitä. Olemme saaneet aikaan merkittävää parantumista posttraumaattisista stressioireista yksilötasolla, esimerkiksi 37 %:n parannusta yhdessä vuodessa sekä 90 % vähenemisen traumareaktioista johtuvista kohtauksista koko yhteisössä.

Raporttilinkki:
http://energypsychologyjournal.org/82/energy-psychology-treatment-for-posttraumatic-stress-in-genocide-survivors-in-a-rwandan-orphanage-a-pilot-investigation/(Reported in Stone, B., Leyden, L., & Fellows, B. Energy Psychology Treatment for Posttraumatic Stress in Genocide Survivors in a Rwandan Orphanage: A Pilot Investigation. Energy Psychology: Theory, Research, and Treatment, November, 2009).


9. Tutkimus EFT-itsehoidon vaikutuksesta fibromyalgian aiheuttamiin vaivoihin

Gunilla Brattberg, MD, Lundin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Ruotsi Citation (APA Style): Brattberg, G. (2008). Self-administered EFT (Emotional Freedom Techniques) in individuals with fibromyalgia: A randomized trial. Integrative Medicine: A Clinician’s Journal, Aug/Sep, 30-35.

Yleiskuvaus tutkimuksesta
Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, vaikuttaako itsehoitona tehty EFT (Emotional Freedom Techiques, Tunteiden vapautus -tekniikka) fibromyalgiaa sairastavien kipukokemusta vähentävästi ja lisääkö se hyväksymistä ja selviytymistä ja parempaa elämänlaatua koetun terveydentilan suhteen.

86 fiabromyalgia-diagnoosin saanutta ja vähintään 3 kuukautta sairauslomalla ollutta ja edelleen olevaa naista jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään, hoitoryhmään ja odotuslistalla olevaan ryhmään. Hoitoryhmä sai internetin kautta ohjeita kahdeksan viikon ajan suoritettavaa itsehoitona tehtävää EFT-hoitoa varten.

Kun 8 viikon ohjelma oli suoritettu, havaittiin tilastollisesti merkittävää eroa hoitoryhmän (n=26) ja odotuslistalla olevan ryhmän (n=36) välillä seuraavissa tutkittavissa muuttujissa: kipu, ahdistus, masennus, elinvoimaisuus, sosiaalinen toimintakyky, yleinen mielenterveys, toimintakykyyn liittyvät fyysiset ja psyykkiset ongelmat sekä stressioireet.

Kipuun liittyvät katastrofiajatukset, kuten jatkuva kivun ajatteleminen, sen suurenteleminen ja avuttomuuden kokemus olivat hoitoryhmässä merkittävästi vähentyneet ja toiminnallinen aktiivisuus oli merkittävästi lisääntynyt.

Voidaan todeta, että itsehoitona tehty EFT-hoito täydentää hyvin muita hoitoja sekä kuntoutusta. Tutkimusotos oli pienehkö ja keskeyttäneiden määrä oli suuri, joten hämmästyttävän hyviin tuloksiin tulee suhtautua tietyllä varauksella. Joka tapauksessa tätä yksinkertaista ja helposti opittavaa itsehoitotekniikkaa, jota voidaan opettaa myös verkossa, olisi syytä edelleen tutkia.


10. EFT:n vaikutus opiskelumenestykseen

Pilottitutkimuksessa tutkittiin, voiko EFT (Emotional Freedom Techique) vaikuttaa ahdistusta vähentävästi ja auttaa yliopisto-opiskelijoita menestymään paremmin. Elizabeth Boath, Anthony Stewart, Angela Carryer

Tutkimuksen yhteenveto

Kokeeseen osallistui 52 kolmannen vuoden yliopisto-opiskelijaa, jotka suorittivat tutkimusmenetelmiä koskevaa opintokokonaisuutta. Tähän opintokokonaisuuteen kuuluu mm. esitelmän pitäminen, joka arvioidaan.

Tämän tiedettiin aiheuttavan ahdistusta opiskelijoissa. Tutkimukseen osallistujille pidettiin 15 minuutin alustava esittely tutkimuksesta, jonka jälkeen heille esiteltiin EFT-tekniikka ja heitä ohjattiin tekemään yksi kierros EFT-taputtelua keskittyen julkisen esiintymisen aiheuttamaan ahdistukseen.

Opiskelijat vastasivat SUD (Subjective Units of Distress) ja HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) kyselyihin ennen EFT-hoitoa ja sen jälkeen. Opiskelijoita neuvottiin käyttämään opittuja EFT-tekniikkaa aina kun he tuntisivat ahdistusta ja pelkoa koskien julkista esiintymistä. Sen jälkeen, kun opiskelijat olivat pitäneet opintokokonaisuuteen kuuluvan esitelmän, he osallistuivat henkilökohtaiseen haastatteluun. Haastattelussa selvitettiin, kuinka moni oli käyttänyt EFT-tekniikkaa ja miten se oli tehonnut. Niiltä opiskelijoilta, jotka eivät olleet käyttäneet EFT-tekniikkaa, kysyttiin syitä tekniikan käyttämättä jättämiseen.

46 opiskelijaa (88 %) oli käyttänyt EFT-tekniikkaa. SUD-kyselyssä ja HAD-kyselyn ahdistusta mittaavassa osiossa todettiin tilastollisesti merkittävä ahdistuksen väheneminen. Sen sijaan HAD-kyselyn depressiota mittaavassa osuudessa ei tapahtunut muutoksia. Tutkimuksen rajoituksista huolimatta voidaan yhteenvetona todeta, että EFT-tekniikan lisääminen sellaisten opintokokonaisuuksien yhteyteen, joihin sisältyy suullisia esityksiä, voi olla hyödyllistä. Samoin voidaan todeta, että EFT-tekniikan käyttäminen esiintymisjännityksen vähentämiseen voi lisätä opiskelumenestystä.

11. Tutkimus EFT:n vaikutuksesta ahdistukseen, masennukseen, stressiin ja kortisolitasoihin

Tutkimuksessa selvitettiin psykologisen stressin ja elimistön kortisolitasojen vaihteluita 83 koehenkilöllä tunnin kestävän kokeen aikana. Ryhmä jaettiin satunnaisesti siten, että osalle henkilöistä annettiin tunnin ajan EFT-käsittelyä, osalle annettiin psykoterapeuttista keskustelutukea ja osa ei saanut mitään hoitoa tai tukea.

Henkilöiden kortisolitaso mitattiin sylkitestillä juuri ennen koetta ja 30 minuuttia kokeen jälkeen. Henkilöiden psykologista stressitasoa mitattiin SA-45 (Symptom Assesment Questionnaire -45) kyselytutkimuksella.

Tutkimuksessa EFT-ryhmällä todettiin:
– tilastollisesti merkittävää ahdistuksen vähenemistä (-58.34%, p<0.05)
– depression vähenemistä (-49.33%, p<0.002)
– yleisten stressioireitten vähenemistä (-50.5%, p<0.001).
– kortisolitaso oli alentunut -24,39 %, joka on tilastollisesti merkittävä vähentyminen verrattuna sekä psykoterapeuttista tukea saaneiden kortisolitason vähenemiseen -14,25 % sekä kokonaan ilman hoitoa tai tukea jääneen ryhmän kortisolitason alenemiseen -14,44. EFT-ryhmän kortisolitason aleneminen vastasi koetun psykologisen stressin alentumista.

Hoitomuodon tehosta on tehty myös satoja tieteellisiä tutkimuksia, joita koottu seuraavalle sivulle.
Klikkaa tästä katsoaksesi lisää tutkimuksia osoitteesta: www.eftuniverse.com/research-and-studies/eft-research


Jos haluat keskustella tilanteestasi tai ilmaista kiinostuksesi EFT-hoitoa kohtaan soita numerooni 044-7279498 tai jätä yhteydenottopyyntösi alta:

    YHTEYDENOTTO/ILMOITTAUTUMISLOMAKE

     

    Tilaa hyvään oloon ilmainen itsehoitokurssi huippuhyvinvointiin alta jättämällä sähköpostisi: