Huippusuoritukseen ilman stressiä ylivoimaisin keinoin!

 • soita ja kysy lisää: 044-7279498

Kun halutaan huippuhyvin-vointia ja -suorituskykyä

Tutustu BetterLifen EFT mentaalivalmennuspalveluihin

BetterLife EFT mentaalivalmennuspalvelut tarjoavat markkinoiden tehokkaimmat metodit sekä liike-elämässä,
että urheilussa menestymiseen ja suorituskyvyn parantamiseen.

Mihin osa-alueisiin vaikutetaan?

Työyhteisöjen työhyvinvointiin

Yksilö- ja työyhteisöille suunnatussa TykyFlow-valmennuksilla on saatu eri alojen työntekijöille huomattavaa parannusta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, työssäjaksamiseen ja stressinhallintaan ja samalla lisäten tehokkuutta.

urheijan parempiin suorituksiin

Yksilö- ja joukkue-urheilujoille suunnatuissa UrheilujanFlow-valmennuksilla on saavutettu parempaa henkistä suorituskykyä, menestystä ja päästy huippusuorituksiin ilman stressiä.

yritysten myynnin kasvuun

MyyntiFlow-valmennusohjelmilla on saatu aikaan myynnin kasvua, parempaa yhteistyökykyä ja stressivapaata tehokkuutta ja tekemisen meininkiä myyntitiimien haastastavaan arkeen.

johtoryhmän valmennukset

BetterLifen räätälöitävät EFT mentaalivalmennusohjelmat yrityksen johdolle tuovat stressivapautta ja tuloksentekokykyä ylivoimaista vaikutusta työyhteisön käytännön johtamiskykyyn tehokkaimmin keinoin.

He suosittelevat EFT-mentaalivalmennusta:

"EFT mentaalivalmennus auttoi minua saamaan voimavarani takaisin ja sai tiimin tekemään taas parempaa tulosta vain 3:ssa kuukaudessa, jolloin myyntimme tuplaantui."
Krista Ollanketo, HVC Asunnot
"EFT menetelmä on auttanut minua saavuttamaan voittajaasennetta ja toimii hyvänä itsehoitokeinona urallani ja auttoi minua myös menestymään olympialaisissa"
Mira Potkonen, olympianyrkkeilijä


Miten TykyFlow-valmennukset ovat vaikuttaneet käytännössä:

Myynti tuplaantui 3:ssa kuukaudessa.
Sisäisestä muutoksista stressivapaaseen tehokkuuteen ja tuloksiin!

HVC Asunnot saivat EFT mentaalivalmennuksella myyntijohtajan muutoksen myötä myynnin tuplaantumaan 3:n kuukauden aikana. Kun stressitekijät ja motivaatiojarrut kitketään pois päästään tehokkuudessa myös uudelle tasolle!

Konkreettisia käytännön tuloksia 85 eri alojen työntekijöiden työhyvinvointiin

5 vuotta sitten tehdyssä käytännön testissä 85:n eri alojen työntekijöiden kanssa saatiin huomattavia tuloksia työstressin vähenemiseen, työmotivaatioon, keskittymiskykyyn, työssäjaksamiseen ja ajanhallintaan tehtävien hallintaan lyhyellä EFT-hoidolla.

EFT (Emotional Freedom Techniques) toimii välittömästi kaikkiin tunteisiin ja ajatuksiin

EFT kehollinen NLP tekniikka on ainut menetelmä, jonka vaikutuksesta hoidettava saa minuuteissa nopea, tehokkaan ja pysyvän muutokseen stressiin ja kaikkiin huippusuoritukseen liittyviin ajatus- ja käyttäytymismalleihin. 

Tekniikkaa on tutkittu laajalti ja yli 6 miljoonaa ihmistä maailmalla käyttää sitä stressin itsehoitokeinona. EFT valmentajana ja koulututtaja olen saanut viimeisen 7 vuoden aikana suuria muutoksia tuhansien asiakkaiden elämään ja terveyteen.

Katso EFT mentaalivalmennuksen esittely-videopalaute myynnin HVC Asuntojen myynnin tuplaantumisesta


Tutustu miten työhyvinvointipalvelut toimivat käytännössä:

Tykyflow-palvelut yritysten työhyvinvointiin:

huippuhyvinvointipäivä
6-30 hengen työyhteisölle
(puoli päivää 4h tai kokopäivä 8 h)

TykyFlow-Huippuhyvinvointipäivä pitää sisällään sekä inspiroivaa luentoa hyvinvoinnin kulmakivistä ja jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä. Luennolla opitaan ymmärtämään Kiinalaisen lääketieteen pohjalta mistä vaivat johtuvat ja miten stressiä ja vaivoja voi itse hoitaa ja ennaltaehkäistä. 

Yhdessä opitaan myös suorituskykyyn ja sosiaalisiin suhteisiin vaikuttavista tunnelukoista ja hoidetaan yhdessä häiritsevät stressi- ja tunnelukotkuormat pois vaivaamasta ja saavutetaan tyhjä ja selkeä hyvinvoiva mieli ja asenne.

työntekijöiden Yksilölliset huippuhyvinvointipaketit

TykyFlow-Työntekijän yksilöllisellä hyvinvointipaketilla vaikutetaan sekä kehoon, että mieleen tehokkaasti ja saadaan kokonaishyvinvointi uudelle tasolle. Paketti sisältää yksilöllisen Kiinalaisen lääketieteen terveysselvityksen kaikista oireista syineen, selvityksen pohjalta tehdyn akupunktiohoidon- ja ravintokonsultoinnin. 

Paketti sisältää myös kaikkien työtä kuormittavien stressitekijöiden- ja motivaatiota syövien tekijöiden, traumojen ja tunnelukkojen EFT-hoidon. Yhden päivän aikana voidaan kerralla hoitaa 5 työntekijää, jolloin kesto 75 min./työntekijä. 10:n vuoden hoitokokemuksella olen saanut 3-6 hoidolla kaikki vaivat hoidettua. Hoidon seurauksena on päästy eroon mm. seuraavista vaivoista: stressi- ja unihäiriöistä, väsymyksestä, vatsa- ja suolisto-oireista, erilaisista sisäelinten oireista, päänsäryistä, selkä-, polvi- ja olkapää vaivoista.

Yritysjohdon JohdonFLow-valmennuspaketit

TykyFlow-JohdonFlow-valmennuspaketit auttavat yrityksen johtoa saavuttamaan lisää selkeyttä, suuntaa ja stressivapautta käytännön tekemiseen. EFT-mentaalivalmennuksien avulla johtoryhmän hyvinvointi ja jaksaminen saadaan kokonaisvaltaisesti uudelle tasolle. 

Valmennukset voidaan tehdä joko yksittäisille johdon työntekijöille tai 4-10 hengen tiimille joko puolen- tai yhden päivän tai useamman päivän kestoisena kokonaisuutena tarpeiden mukaan räätälöidysti.

 

Tiimihengen parannuspäivä
paketti 6-30 hengen työyhteisölle
4h puolipäivä tai 8h kokopäivä

TykyFlow-Tiimihengen parannuspaketti on ainutlaatuinen TykyFlow-kokonaisuus, joka pitää sisällään hyvinvoinnin kulmakivien omaksumisen. Stressivapaata tehokkuutta estävien stressi- ja motivaatiojarrujen poiston ja tunnelukkojen hoidon EFT-hoidolla sekä pidetyn yhteishenkeä nostavan improvisaatioworkshopin. 

Vapauttavan ja innostavan päivän tai kurssin vetäjinä toimivat tunnetasapainokouluttaja Matti Rautajoki ja teatteri-ilmaisun ohjaaja Ville Alanen. Valmennus voidaan räätälöidä myös useamman päivän kestoiseksi tranformaatiokurssiksi. Kokemuksien mukaan tämä Uskalla heittäytyä-tyyppinen valmennus on tuonut pysyviä muutoksia työhyvinvointiin ja tiimihengen kohenemiseen.

MItä asiakkaat kertovat TYKYFLOW valmennusten vaikutuksista?

Olen saanut EFT valmennuksen myötä kokonaan uuden elämän itselleni. Muutos on ollut todella merkittävä. Läheiseni ja ystäväni ovat hämmästelleetkin mitä minulle on tapahtunut. Yöunet ovat siinä sivussa parantuneet levollisiksi ja sikeiksi. Pidän todella arvokkaana tätä valmennustaohjelmaa, jonka avulla olen saanut apua tunnelukkoihin ja niistä vapautumalla konkreettista muutosta elämääni sekä tasaista stressinhallintaa. Voin lämpimästi suositella! Kiitos kaunis uudesta onnellisemmasta, tasapainoisemmasta elämästä.

Carita Parhiala

Minulla on ollut varmaan elämäni rankin kesä monestakin syystä. Tämä EFT hyvinvointivalmennus on ollut kuin pelastusköysi, jonka avulla olen selviytynyt päivä kerrallaan eteenpäin. Tiedän, että EFT:n avulla selviän parhaalla mahdollisella tavalla. Sydämen pohjasta kiitos sinulle Matti, olet muuttanut koko elämäni ”

Minna Kiuru

Haluisitko saada lisää myynnin ja tekemisen kasvua tiimillesi?
 
Myyntihenkilöstön MyynninFlow valmennus on se uusi vaikuttavin ratkaisu Teille!

 

 • Mitä jos myyntiorganisaatiosi pääsisi uudelle tasolle uusin keinoin?
 • Tiimi pääsisi eroon stressistä ja pitäisi sen pois? 
 • Saman valmennuksen avulla poistettaisiin uusasiakashankinnan motivaatiojarrut ja myynnin klousaamisen pelot ja itseluottamusta jarruttavat tunnelukot pysyvästi. 
 • Aivan uusi asenne ja tekemisen meininki. Miltä kuulostaisi?
 • Maailmalla tämä EFT huippusuoritusvalmennus on jo arkipäivää. Nyt tämä on mahdollista myös Suomessa avullani!

Matti Rautajoki

Myynti- ja huippusuoritusvalmentaja

Myyntihenkilöstön vaikuttavimmat MYYNTiflow- valmennuspaketit

Myyntihenkilöstön myyntiflow-ryhmävalmennuspaketti

Myyntihenkilöstölle suunnatussa MyyntiFlow-valmennuspäivässä tai tarpeiden mukaan räätälöidyssä valmennuskurssissa saavutetaan stressivapaa tehokkuus ja uudenlainen optimaalinen asenne käytännön myyntityön tekemiseen ilman estoja ja rajoittavia tunnelukkoja. 

EFT mentaalivalmennusta hyödyntämällä vapaudutaan stressistä ja kaikista huippusuoritukseen liittyvistä motivaatiojarruista ja itsensä toteuttamista rajoittavista uskomuksista ja saavutetaan uusi tekemisen taso.

Yksilöllinen Myyntiflow- valmennuspaketti

Yksilöllisellä MyyntiFlow-valmennuspäivällä tai tarpeen mukaan räätälöidyllä kurssilla myyntihenkilö saavuttaa uudenlaisen tekemisen tason vapaana stressistä ja ilman huipputason tekemisen rajoitteita.

Urheilijan huippu-suoritus-valmennukset

Urheilijan EFT mentaalivalmennuksella on maailmalla eri lajien mestarit saaneet huomattavia parannuksia suorituskykyynsä. Mm. golffareilla 40% parempia tuloksia. BetterLife tarjoaa valmennukset suomalaisille yksilö- ja joukkueurheilijoille.

Urheilijan Flow-valmennus paketeilla uudelle tasolle mindsetissä ja tekemisessä!

Yksilöurheilijan FLOW-valmennuspaketti

Yksilöurheilijan Flow-valmennuspaketilla, joka räätälöidään tarpeen mukaan saavutetaan Flow-tilaa mindsettiin ja käytännön tekemiseen uudella tavalla. 

EFT menetelmää hyödyntäen vapaudutaan huippusuoritusta rajoittavista motivaatio- ja stressitekijöistä, itseluottamusta rajoittavista tunnelukoista, menneisyyden traumoista ja hoidetaan harjoitteluun ja kilpailuihin voittamaton asenne pysyvästi.

Joukkueurheilijoiden flow-valmennuspaketit

Joukkue-urheilijoiden Flow-valmennuspaketit räätälöidään tarpeen mukaan. Optimaalinen ryhmävalmennuksen koko olisi 5-30 henkeä ja valmennus sopii sekä urheilijoille, että heidän sidosryhmilleen ja kaikkien lajien edustajille.

Valmennus sisältää huippusuorituksen ja hyvinvoinnin kulmakivien inspiroivaa luentoa sekä EFT ryhmähoitoa sekä suorituksiin, että  arjen stressinpoistoon, itseluottamusta ja joukkuenhenkeä rajoittavien tunnelukkojen hoitoa. Valmennusessa hoidetaan myös suorituskykyä rajoittavia traumoja sekä rajoittavia uskomuksia omista mahdollisuuksista uudelle tasolle pysyvästi.

Ota yhteyttä

Kysy vaan rohkeasti niin kerron BertterLife EFT mentaalivalmennuspalveluista lisää.

 • betterlife@gmail.com
 • 044-7279498
  Matti Rautajoki
  Huippusuoritusvalmentaja